Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Samo włączenie "samozapisu" sprowadza się do trzech kilku kroków.

Włączenie formularza na OPAC

Należy do pliku sowa_server_profiles.xml do listy programów (<!-- PROGRAMS -->) dla profilu PHP dodać program o identyfikatorze zapisz-mnie, np:

...

System SowaSQL w normalnych okolicznościach kontroluje, czy czytelnik ma przypisany barkod (kod kreskowy). W sposób oczywisty czytelnik samodzielnie się zapisujący barkod ten otrzyma dopiero po potwierdzeniu konta w bibliotece. Zatem aby umożliwić mu do tego czasu logowanie na konto i ew. wykonywanie operacji samoobsługowych (np. zapisanie się na kolejkę oczekujących na książkę) trzeba wymagalność barkodów wyłączyć, ustawiając parametr CFG_BARKOD_WYMAGANY na wartość N.

Code Block
sowizor adm nazwa_katalogu_sowy cfg \# CFG_BARKOD_WYMAGANY N

...

Jeśli biblioteka korzysta z kart plastikowych (ustawiony parametr CFG_CZYTELNIK na R, najczęściej też parametr prefiksu kart np. CFG_PREFIX 136|001|002|) należy ustawić też parametr CFG_BARKOD_AUTOMAT na N. W przeciwny wypadku po pierwszym zapisaniu rekordu przez bibliotekarza nadany zostanie pierwszy wolny numer z prefiksem legitymacji.

Ustawienia informacji RODO

Aby zapewnić zgodność z przepisami prawa, system będzie pozwalał na samodzielny zapis tylko po ustawieniu informacji RODO - to powinien wykonać pracownik biblioteki za pomocą "Operacja" -> "Ustaw parametry zobowiązania". Natomiast adres  Alternatywnie, jeśli biblioteka nie wykorzystuje naszej karty zobowiązania i treść jest tam domyślna należy ustawić parametr opac.registration.default.information. Może to być tekst lub poprawny html, np. z linkiem do strony gdzie biblioteka publikuje takie informacje np. (<a href="https://...polityka-prywatnosci">Polityka prywatności</a>). Informacja jest prezentowana użytkownikowi, który skutecznie dokonał rejestracji.

Ustawienia regulaminu

Adres regulaminu należy ustawić w parametrze opac.registration.default.regulations - przy czym podczas ustawiania go przy pomocy sowizora znaki ukośnika (/) należy wprowadzać podwójnie.

Code Block
sowizor adm nazwa_katalogu_sowy cfg \# opac.registration.default.regulations https:////strona.biblioteki.pl//regulamin.html

Inne szczegółowe parametry

Istnieje szereg dodatkowych parametrów regulujących szczegółowe zachowanie, wspólna nazwa to  opac.registration....

Przykładowo: opac.registration.default.expiry liczba dni, po których niepotwierdzone konta będą usuwane

Przeładowanie konfiguracji profili

...