Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Panel
bgColorgray

SowaSQL wersja 1.75 (Ostatnie wydanie 1.75.01 02 z dnia 2019-0810-0110)


Panel

Najważniejsze:

Wersja ta nie zawiera żadnych wodotrysków, widocznych przez bibliotekarza. Wszystkie zmiany, dotyczą przygotowania serwera do pracy w nowej technologii, nad którą obecnie pracujemy. Dlatego też nowa numer wersji i przejście z 1.74 na 1.75.

W wersji tej, został też poprawiony algorytm odpowiedzialny za "chodzenie po rekordach" w aplikacji klienckiej, dzięki czemu liczby będą już odpowiednio obsługiwane i sortowane.

...