Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Przykładowo: opac.registration.default.expiry liczba dni, po których niepotwierdzone konta będą usuwane.

Inny powiązany z tematem to: cfg_blokada_sam blokada zamówień lub rezerwacji dla czytelników samozapisanych a nie potwierdzonych

Przeładowanie konfiguracji profili

...