Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Section
Column

Administrowanie serwerem SowaSQL opiera się na kilku płaszczyznach. Mamy do czynienia z plikami konfiguracyjnymi, danymi zapisanymi w bazie, klientem administracyjnym i na końcu dochodzi konieczność administrowania samym serwerem SQL.

Column
width300px
Panel
bgColorsilver

Na tej stronie:

Table of Contents
maxLevel4
minLevel2


Instalacja

MSSQL

Przygotowanie bazy w MSSQL

PostgreSQL

Pliki konfiguracyjne

...

Konfiguracja wysyłki poczty

Externale

Zarządzanie logami

Administracja PostgreSQL

...