Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 20 Next »

Administrowanie serwerem SowaSQL opiera się na kilku płaszczyznach. Mamy do czynienia z plikami konfiguracyjnymi, danymi zapisanymi w bazie, klientem administracyjnym i na końcu dochodzi konieczność administrowania samym serwerem SQL.

Na tej stronie:


Instalacja

MSSQL

Przygotowanie bazy w MSSQL

PostgreSQL

Pliki konfiguracyjne

EMSS:TODO

Obsługa profili

Klient administracyjny

Klient administracyjny

Parametry zapisane w bazie

EMSS:TODO

Administracja SowaSQL

Konfiguracja wysyłki poczty

Externale

Zarządzanie logami

Administracja PostgreSQL

EMSS:TODO

Algorytmy

Opis różnych stosowanych w systemie algorytmów

  • No labels