Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 3 Current »

Istnieje możliwość włączenia samodzielnego zapisu czytelnika do biblioteki poprzez formularz w OPAC.

Aby ta funkcja mogła być włączona, należy w pierwszej kolejności włączyć konfigurację poczty e-mail w systemie.

Samo włączenie "samozapisu" sprowadza się do kilku kroków.

Włączenie formularza na OPAC

Należy do pliku sowa_server_profiles.xml do listy programów (<!-- PROGRAMS -->) dla profilu PHP dodać program o identyfikatorze zapisz-mnie, np:

    <item>
      <fld_idf>PHP</fld_idf>
      <fld_values>
        nowe-haslo,
        potwierdz-kod,
        ipub-eprg,
        mail,
        zapisz-mnie
      </fld_values>
    </item>

Konfiguracja wymagalności barkodów

System SowaSQL w normalnych okolicznościach kontroluje, czy czytelnik ma przypisany barkod (kod kreskowy). W sposób oczywisty czytelnik samodzielnie się zapisujący barkod ten otrzyma dopiero po potwierdzeniu konta w bibliotece. Zatem aby umożliwić mu do tego czasu logowanie na konto i ew. wykonywanie operacji samoobsługowych (np. zapisanie się na kolejkę oczekujących na książkę) trzeba wymagalność barkodów wyłączyć, ustawiając parametr CFG_BARKOD_WYMAGANY na N.

sowizor adm nazwa_katalogu_sowy cfg \# CFG_BARKOD_WYMAGANY N

Jeśli biblioteka korzysta z kart plastikowych (ustawiony parametr CFG_CZYTELNIK na R, najczęściej też parametr prefiksu kart np. CFG_PREFIX 136|001|002|) należy ustawić też parametr CFG_BARKOD_AUTOMAT na N. W przeciwny wypadku po pierwszym zapisaniu rekordu przez bibliotekarza nadany zostanie pierwszy wolny numer z prefiksem legitymacji.

Ustawienia informacji RODO

Aby zapewnić zgodność z przepisami prawa, system będzie pozwalał na samodzielny zapis tylko po ustawieniu informacji RODO - to powinien wykonać pracownik biblioteki za pomocą "Operacja" -> "Ustaw parametry zobowiązania". Alternatywnie, jeśli biblioteka nie wykorzystuje naszej karty zobowiązania i treść jest tam domyślna należy ustawić parametr opac.registration.default.information. Może to być tekst lub poprawny html, np. z linkiem do strony gdzie biblioteka publikuje takie informacje np. (<a href="https://...polityka-prywatnosci">Polityka prywatności</a>). Informacja jest prezentowana użytkownikowi, który skutecznie dokonał rejestracji.

Ustawienia regulaminu

Adres regulaminu należy ustawić w parametrze opac.registration.default.regulations - przy czym podczas ustawiania go przy pomocy sowizora znaki ukośnika (/) należy wprowadzać podwójnie.

sowizor adm nazwa_katalogu_sowy cfg \# opac.registration.default.regulations https:////strona.biblioteki.pl//regulamin.html

Inne szczegółowe parametry

Istnieje szereg dodatkowych parametrów regulujących szczegółowe zachowanie, wspólna nazwa to  opac.registration....

Przykładowo: opac.registration.default.expiry liczba dni, po których niepotwierdzone konta będą usuwane

Przeładowanie konfiguracji profili

Serwera SowaSQL nie trzeba restartować, ale trzeba wymusić przeładowanie konfiguracji profili. Wykonuje się to komendą administracyjną "recompile".

sowizor adm nazwa_katalogu_sowy recompile
 • No labels