Wstęp

Katalog OPAC (z ang. Online Public Access Catalog) to dostępny przez Internet katalog zbiorów biblioteki.

Moduł SOWA OPAC dostępny jest dla systemów SowaSQL Standard i SowaSQL Premium. Najważniejsze jego funkcje to:

Uwaga: funkcjonalność dostępna online zależy od konfiguracji lokalnej i zakupionych modułów systemu SowaSQL (np. zależy czy biblioteka prowadzi w systemie wypożyczalnię, czy nie).

Niniejsza dokumentacja dotyczy SOWA OPAC w wersji 4.2.3 (z dnia 2018-03-19).

Demonstracyjny katalog SOWA OPAC znajduje się pod adresem: https://www.demo.sowa.pl/