Konfiguracja modułu obsługi stanowisk internetowych

Informacja w sprawie licencji

Użytkowanie modułu obsługi stanowisk internetowych wymaga zakupu odpowiedniej licencji. Niniejsza informacja na tej stronie przeznaczona jest wyłącznie dla administratorów systemów, dla których moduł ten został zakupiony.

Konfiguracja profili

Niezbędne zestawienia i programy operacji są domyślnie zainstalowane (zakładamy, że zainstalowana jest najnowsza wersja SowySQL - zob. upgrade, konfiguracja jest zmigrowana, a po ostatniej aktualizacji była odświeżona).

Jedynie profile użytkowników nie posiadają odpowiednich wpisów. W tym celu trzeba wyedytować plik konfiguracyjny sowa_server_profiles.xml i dodać w nim wartości wg poniższej tabeli:

SekcjaProfilWartości
REPORTSdefaultstn-locking
REPORTSlogged

stn-structure, stn-status, stn-load-day, stn-load-month, stn-visits-month, stn-visits-period, stn-station, stn-booking

REPORTSadmin

stn-structure, stn-status, stn-load-day, stn-load-month, stn-visits-month, stn-visits-period, stn-station, stn-booking

PROGRAMSlogged

stn-assign, stn-leave, stn-assign-any, stn-lock, stn-unlock, stn-reserve, stn-reserve-any, stn-reserve-cancel, stn-reserve-move, stn-prolong

PROGRAMSadmin

stn-assign, stn-leave, stn-assign-any, stn-lock, stn-unlock, stn-reserve, stn-reserve-any, stn-reserve-cancel, stn-reserve-move, stn-prolong, stn-admin

Ustawienie parametrów

Moduł wykorzystuje następujące parametry systemu:

CFG_AGENDY_STANOWISK - lista postaci kod agendy|nazwa agendy|... Określa podzbiór agend biblioteki (CFG_AGENDY), w których zainstalowane są stanowiska internetowe,

CFG_STANOWISKA_agenda - lista postaci kod stanowiska|nazwa stanowiska|... Kod stanowiska powinien być unikalny w bibliotece - max 4 znaki. Symbol agenda jest kodem agendy

CFG_STANOWISKA_XY_agenda - lista postaci kod stanowiska|X,Y|...Określa współrzędne stanowisk w oknie programu wypożyczalni. Współrzędne (kolejne liczby całkowite) 0,0 - lewy, górny róg. Jeżeli parametr nie jest zdefiniowany, to system umieszcza po 5 w wierszu.

Uprawnienia użytkowników

Aby okno stanowisk było dostępne użytkownik powinien mieć uprawnienie:

stanowiska=kod agendy

Wszystkie operacje związane ze  stanowiskami będą dotyczyły podanej agendy.