Konfigurowanie książkomatu ARFIDO

Współpraca z książkomatem oparta jest obecnie w 100% na protokole SIP2, który został rozszerzony o mechanizmy pozwalające książkomatowi na przekazywanie dodatkowych informacji do systemu bibliotecznego.

Wbudowany w zintegrowanego klienta moduł książkomatu jest aktywny, gdy na stanowisku jest plik licencji zawierający moduł książkomatu, zaś użytkownik posiada odpowiednie uprawnienia.

Konfiguracja współpracy z książkomatem.

 1. W profilu użytkownika musi być format ksiazkomat - jest on w domyślnej konfiguracji zawsze dostępny, ale należy się upewnić, że w konkretnej instalacji jest włączony.
 2. W zmiennej CFG_AGENDY wprowadzić agendy, które będą reprezentowały poszczególne książkomaty np:
  CFG_AGENDY=....|80|Książkomat nr 1|

 3. Ustawić zmienną CFG_KSIAZKOMATY, której wartością jest lista par <agenda>|<liczba skrytek>|, gdzie <agenda> jest numerem agendy książkomatu (z CFG_AGENDY), a <liczba skrytek> informuje program klienta ile skrytek ma prezentować, np:
  CFG_KSIAZKOMATY=80|43|

 4. Ustawić zmienną CFG_KSIAZKOMAT_SIP2 na wartość S
 5. Nadać użytkownikom mającym dostęp do książkomatu uprawnienie książkomat=<lista agend>, gdzie <lista agend> zawiera numery agend ksiązkomatów dostępnych dla użytkownika

 6. Dla każdego książkomatu należy wprowadzić odrębnego użytkownika o nazwie sys_locker_X, gdzie w miejscu X można podać kolejne numery książkomatów, z uprawnieniem:
  wypożyczanie=<agenda>;inne=<pozostałe agendy>
  gdzie <agenda> jest numerem agendy bieżącego książkomatu, a <pozostałe agendy> - listą wszystkich agend oprócz agend książkomatów.
  Ten użytkownik powinien być podany dostawcy książkomatu do łączenia się z systemem przez protokół SIP2.

 7. NIE konfigurujemy już nadzorcy książkomatu w pliku config.yml - teraz jest to zbędne.
 8. NIE instalujemy MySQL ODBC na stanowisku klienta - teraz jest to zbędne.
 9. NIE konfigurujemy dodatkowych DLL dla klienta - teraz jest to zbędne.

Ponadto do profilów, które mają mieć dostęp do statystyk książkomatu, należy dodać raporty:

ksi-wyp-mc, ksi-wiz-mc, ksi-zwr-mc

    schema.core.profile.logged.reports.extend(['wyp.report.ksi-wyp-mc', 'wyp.report.ksi-wiz-mc', 'wyp.report.ksi-zwr-mc'])
    schema.core.profile.advanced.reports.extend(['wyp.report.ksi-wyp-mc', 'wyp.report.ksi-wiz-mc', 'wyp.report.ksi-zwr-mc'])
    schema.core.profile.admin.reports.extend(['wyp.report.ksi-wyp-mc', 'wyp.report.ksi-wiz-mc', 'wyp.report.ksi-zwr-mc'])