Zasada numeracji ubytków

Ubytki - wyjaśnienie numeracji

 

fld_dokument -> numer kolejny dokumentu w ramach AGENDY, tak naprawdę pełen numer dokumentu to AGENDA + NUMER_DOKUMENTU
fld_ks_ubyt -> jest to numer inwentarza
fld_nr_kol -> numer kolejny pogrupowany po fld_ks_ubyt
fld_poz -> numer kolejny na tym protokole
fld_nr_ubyt -> numer w rejestrze protokołów -> unikalny i kolejny w ramach agendy (w zależności od parametru unikalne ogólnie, albo w ramach roku - CFG_UBY_NU - ale nie ma go w SowaSQL)