SowaSQL wersja 1.63

Najważniejsze zmiany:

  • Eksport / import czytelników z i do pliku tekstowego - co znacznie ułatwia i przyspiesza zarządzanie użytkownikami.
  • Możliwość wyłączenia blokowania rekordów przed wykonaniem programu administratora (przy wykonywaniu programów administratora na dużych kolekcjach - powyżej 20 - 30 tyś rekordów), znacznie przyspiesza (od kilku do kilkunastu minut) to rozpoczęcie wykonywania programu.
  • Możliwość zdecydowania czy skrypt administratora ma być przerywany po napotkaniu błędu zapisu rekordu, czy też ma być kontynuowany i nie zwracać uwagi na problemy.
  • Funkcje random i sort w interpreterze skryptów.
  • Obsługa zamówień między-bibliotecznych (w tym z poziomu WWW).
  • Obsługa zamówień pozycji do zakupu z poziomu WWW.