Zarządzanie logami

SowaSQL posiada dwa parametry, dzięki którym można zarządzać szczegółowością logów.

CFG_LOG_LEVEL

Domyślnie ustawiony na zero.

Odpowiada za szczegółowość logu log.txt.

0 - loguj tylko najważniejsze informacje
1 - logi bardziej szczegółowe
5 - loguj dodatkowo informacje o czasach wykonania niektórych operacji, oraz w log_time.txt będą logowane operacje SQL z czasami wykonania
10 - drobiazgowe logi developerskie, nie zalecane w trakcie produkcyjnej pracy

CFG_DEBUG_LEVEL

Domyślnie ustawiony na zero.

Odpowiada za plik z informacjami o danych przychodzących od klientów oraz czasie wygenerowania odpowiedzi przez serwer (server_core_full_log.txt).

0 - brak logu debug
1 - tylko nazwa operacji
2 - nazwa operacji + czas wykonania
3 - nazwa operacji, parametry, czas wykonania