SowaSQL wersja 1.71

Najważniejsze zmiany:

 • Możliwość indywidualnej konfiguracji konta pocztowego dla każdej agendy z osobna
 • Możliwość rekonfiguracji ustawień kont pocztowych bez restartu serwera
 • Rozbudowanie konsolowego klienta administracyjnego o pełniejszą obsługę parametrów konfiguracyjnych oraz wstęp do obsługi szablonów konfiguracyjnych
 • Możliwość ustawienia indywidualnego adresu e-mail dla każdej agendy
 • Możliwość oznaczenia monitu jako wysłanego przy pomocy czytnika kodów kreskowych (wymaga aktualizacji klienta Sowy)
 • /wiki/spaces/sqldoc/pages/458947
 • Możliwość kolejkowania zapytań z z39.50
 • Praca w trybie tylko do odczytu - dzięki czemu możliwe jest uruchomienie duplikatu serwisu na replikowanej bazie i odciążenie głównego serwera (np. używając drugą instancję do z39.50, lub zestawień)
 • Możliwość rozliczania kar na raty
 • Możliwość definiowania reguł filtrów w ramach dotychczasowej konfiguracji stałych kolekcji

 • Poprawa responsywności serwera podczas obsługi wielu połączeń klienckich na słabych łączach

Na tej stronie:

SowaSQL 1.71.13 z dnia 2014-10-14

SowaSQL 1.71.12b z dnia 2014-09-01


SowaSQL 1.71.12 z dnia 2014-08-13

SowaSQL 1.71.11 z dnia 2014-07-09

 

SowaSQL 1.71.10b z dnia 2014-06-24

 

SowaSQL 1.71.10a z dnia 2014-06-23

 

SowaSQL 1.71.10 z dnia 2014-06-22

 

SowaSQL 1.71.9a z dnia 2014-06-10

SowaSQL 1.71.9 z dnia 2014-06-08

 

SowaSQL 1.71.8 z dnia 2014-05-28

Wersja 1.71.8 w celu poprawnego działania naliczania opłat na raty, wymaga aktualizacji klienta wypożyczalni

SowaSQL 1.71.7 z dnia 2014-05-25

 

SowaSQL 1.71.6 z dnia 2014-04-28

 

SowaSQL 1.71.5a z dnia 2014-04-15

SowaSQL 1.71.5 z dnia 2014-04-12

 

SowaSQL 1.71.4 z dnia 2014-03-19

SowaSQL 1.71.3b z dnia 2014-03-05

 

SowaSQL 1.71.3 z dnia 2014-02-13

 

SowaSQL 1.71.2a z dnia 2014.01.28

 

SowaSQL 1.71.2 z dnia 2014.01.23

SowaSQL 1.71.1 z dnia 2014.01.14

SowaSQL 1.71.0 z dnia 2013.12.16