Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Jeśli dla celów działalności biblioteki jest niezbędne zmodyfikowanie domyślnej treści komunikatów w katalogu OPAC, które nie są sterowane parametrycznie, wówczas istnieje możliwość modyfikacji każdego ze statycznych opisów, prezentowanych czytelnikowi (poza treścią wiadomości e-mail, która jest niedostępna do zmiany). W tym celu prosimy o zgłaszanie prośby o zmianę na portalu wsparcia systemu SowaSQL.