Administracja serwerem SowaSQL

Instalacja

PostgreSQL

Pliki konfiguracyjne

EMSS:TODO

Obsługa profili

Klient administracyjny

Klient administracyjny

Parametry zapisane w bazie

EMSS:TODO

Administracja SowaSQL

Konfiguracja wysyłki poczty

Externale

Zarządzanie logami

Administracja PostgreSQL

EMSS:TODO

Algorytmy

Opis różnych stosowanych w systemie algorytmów