Administracja serwerem SowaSQL

Administrowanie serwerem SowaSQL opiera się na kilku płaszczyznach. Mamy do czynienia z plikami konfiguracyjnymi, danymi zapisanymi w bazie, klientem administracyjnym i na końcu dochodzi konieczność administrowania samym serwerem SQL.

Na tej stronie:


Instalacja

PostgreSQL

Pliki konfiguracyjne

EMSS:TODO

Obsługa profili

Klient administracyjny

Klient administracyjny

Parametry zapisane w bazie

EMSS:TODO

Administracja SowaSQL

Konfiguracja wysyłki poczty

Externale

Zarządzanie logami

Administracja PostgreSQL

EMSS:TODO

Algorytmy

Opis różnych stosowanych w systemie algorytmów