Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

W  celu zmiany koloru ikon z parametru opac.presentation.default.collections należy dodać następujący kod:

Code Block
languagecss
.svg-collections-accent {
  fill: rgb(15, 93, 84);
}


Dołączanie dowolnego kodu HTML i PHP

...