Personalizacja SOWA OPAC

W rozdziale dotyczącym konfiguracji przedstawionych zostało kilka opcji mających wpływ na wygląd i zachowanie serwisu, jednak dotyczą one wyłącznie podstawowych funkcji, które często są modyfikowane i w większości instalacji biblioteka życzy sobie zmian w tych ustawieniach.

Bardziej zaawansowane modyfikacje wymagają już większej wiedzy, zwłaszcza znajomości języka HTML oraz CSS, niekiedy także języka PHP, a także narzędzi do obróbki grafiki (np. GIMP, Photoshop, itp.).

Niniejsza sekcja skupia się na możliwościach zaawansowanej personalizacji wyglądu i działania serwisu katalogu OPAC.

Adaptacje CSS

CSS - czyli kaskadowe arkusze stylów - pozwalają na zmodyfikowanie wyglądu dowolnego elementu wizualnego SOWA OPAC.

W konfiguracji online można wybrać dodatkową zakładkę Kod CSS, w którym dostępne są dwa pola edycyjne do wprowadzania kodu CSS.

Kod CSS dla instancji: style, które będą ładowane dla aktualnie edytowanej instancji katalogu
Kod CSS dla domeny: style, które będą ładowane dla wszystkich instancji w obrębie domeny

Style te będą ładowane jako ostatnie, dzięki czemu można nadpisać każdy domyślnie zdefiniowany w katalogu styl (najpierw styl dla całej domeny, a potem dla konkretnej instancji).

Zmiana podstawowej kolorystyki

Dzięki zastosowaniu nowych technologii CSS3 możliwe jest bardzo łatwa adaptowanie kolorystyki podstawowej, która jest używana dla:

 • przycisków
 • ikonek operacji (np. koszyk)
 • wyróżnionych napisów
 • łączy

W tym celu wystarczy ustawić zmienną var dla składowych RGB pożądanego koloru. Np:

:root {
 --color-rgb: 243, 127, 253;
}

Co da nam w efekcie piękny, różowy katalog (smile)

To jedno ustawienie, widok katalogu na smartfonie będzie mniej więcej taki:

Prawda, że śliczny? (smile)


Zmiana kolorystyki ikon (biblioteki Strix)

W  celu zmiany koloru ikon z parametru opac.presentation.default.collections należy dodać następujący kod:

.svg-collections-accent {
 fill: rgb(15, 93, 84);
}


Dołączanie dowolnego kodu HTML i PHP

Istnieje również możliwość dołączenia dowolnego kodu HTML lub wygenerowanego wyjścia skryptu PHP w wybrane miejsca treści wygenerowanej przez SOWA OPAC

W konfiguracji online można wybrać dodatkową zakładkę Wstawki, w którym dostępne są edytory kodu dla wybranych sekcji strony.

Dopuszcza się dla każdej sekcji:

 • kodu HTML dla instancji
 • kodu PHP dla instancji
 • kodu HTML dla całej domeny
 • kodu PHP dla całej domeny

Za pomocą przycisków należy wskazać sekcję strony, do której ma być dołączony kod.

 • Nagłówek HTML - treść zostanie dołączona do każdej podstrony HTML wewnątrz znacznika <head>
 • Góra strony - treść zostanie dołączona do każdej podstrony HTML między znacznikiem <body> a treścią wygenerowaną przez SOWA OPAC
 • Dół strony - treść zostanie dołączona do każdej podstrony HTML między treścią wygenerowaną przez SOWA OPACM a znacznikiem </body>
 • Menu główne - treść zostanie dołączona do głównego menu (tuż przed zamknięciem znacznika </ul> listy pozycji menu głównego)
 • Menu konta czytelnika - treść zostanie dołączona do menu na koncie czytelnika (tuż przed zamknięciem znacznika </ul> listy pozycji tego menu)