SowaSQL wersja 1.72

Aktualizacja do wersji 1.72.0 wymaga wykonania komend administracyjnych:

rebuild escape
rebuild spaces

Najważniejsze zmiany:

  • Gruntownie przerobiony i poprawiony wykaz upomnień, zgodnie z postulatami bibliotekarzy

  • Ignorowanie przez filtry egzemplarzy ubytkowanych i czasowo niedostępnych

  • Możliwość wyłączenia generowania monitów dla określonego czytelnika (np. przebywającego za granicą)

  • Zamawianie i rezerwowanie, oraz kasowania zamówienia i rezerwacji dla wszystkich, bez względu na uprawnienia do agendy

  • Wydruk tylko pierwszych, drugich lub trzecich (i następnych) upomnień

  • Grupowy wydruk monitów dla wszystkich agend jednocześnie

  • Znaczne poprawienie responsywności serwera na słabszym sprzęcie, przy dużym obciążeniu

Na tej stronie:

SowaSQL 1.72.05 z dnia 2015-01-25

SowaSQL 1.72.04a z dnia 2015-01-22

SowaSQL 1.72.04 z dnia 2015-01-11

SowaSQL 1.72.03 z dnia 2014-12-19

Zalecane wykonanie komendy rebuild spaces

SowaSQL 1.72.02 z dnia 2014-12-15

SowaSQL 1.72.01 z dnia 2014-12-14

SowaSQL 1.72.0e z dnia 2014-12-03

SowaSQL 1.72.0d z dnia 2014-11-14

SowaSQL 1.72.0c z dnia 2014-11-11

SowaSQL 1.72.0a z dnia 2014-11-04

SowaSQL 1.72.0 z dnia 2014-11-03