Wstęp

W tej przestrzeni dostępna jest dokumentacja techniczna do systemu SowaSQL - najnowszej wersji systemu bibliotecznego SOWA współpracującej z systemem relacyjnych baz danych wykorzystującym język SQL.

Do składowania danych i zarządzania transakcjami wykorzystywany jest silnik PostgreSQL - https://www.postgresql.org/ - baza danych udostępniana na bardzo liberalnej wersji licencji Open Source. Dzięki tej licencji, baza danych PostgreSQL nie posiada absolutnie żadnych ograniczeń jeśli chodzi o wykorzystanie do zastosowań komercyjnych, pozwala przechowywać dowolnie wielkie zbiory danych, użytkować je przez nieograniczoną liczbę użytkowników, na dowolnym sprzęcie i przez dowolnie długi czas - na dodatek bezpłatnie. To znaczne ułatwienie w stosunku do innych systemów bazodanowych, które wymagają ponoszenia opłat licencyjnych czy to przez dostawcę oprogramowania, czy to przez użytkownika końcowego. Pozwala to obniżyć koszt wytworzenia i wdrożenia oprogramowania użytkowego, przy zachowaniu wysokiej jakości i wydajności bazy danych.

Aktualnie rekomendujemy wykorzystanie najnowszej wersji systemu PostgreSQL 12.Recent updates


Navigate space