SowaSQL historia

SowaSQL wersja 1.75 (Ostatnie wydanie 1.75.02 z dnia 2019-10-10)

Najważniejsze:

Wersja ta nie zawiera żadnych wodotrysków, widocznych przez bibliotekarza. Wszystkie zmiany, dotyczą przygotowania serwera do pracy w nowej technologii, nad którą obecnie pracujemy. Dlatego też nowa numer wersji i przejście z 1.74 na 1.75.

W wersji tej, został też poprawiony algorytm odpowiedzialny za "chodzenie po rekordach" w aplikacji klienckiej, dzięki czemu liczby będą już odpowiednio obsługiwane i sortowane.

SowaSQL wersja 1.74 (Ostatnie wydanie 1.74.11 z dnia 2019-03-13)

Aktualizacja do wersji 1.74.10, wymaga wykonania komendy rebuild escape * (chyba, że była wykonana dla wersji 1.74.09c).

Samodzielna aktualizacja do wersji 1.74.11 wymaga:

sowizor stop all

sowizor upgrade sowizor
sowizor upgrade asio
sowizor upgrade zed
sowizor upgrade sowa.www
sowizor ugprade sowasql

sowizor start all
sowizor stop zed
sowizor stop sowasql

asio-index -r -c -p all books
asio-index -r all traffic

sowizor start all

Najważniejsze:

 • W związku z zakończeniem rozwoju systemów Sowa1 i Sowa2, zostały zapoczątkowane prace nad nowym protokołem, który nie musi być wstecznie kompatybilny, a dzięki czemu komendy są specjalizowane i nieporównywalnie szybsze niż miało to miejsce poprzednio.
  • sqlParamsSet - grupowe ustawianie parametrów
  • sqlParamsGet - grupowe pobieranie parametrów
  • sqlMultimediaGet - szybkie pobieranie pliku multimedialnego w base64
  • sqlAccountBorrowed - bardzo szybka informacja o historii wypożyczeń danego czytelnika
  • sqlCollectionCreate - kompletnie przebudowany mechanizm tworzenia kolekcji wewnętrznych serwera
  • sqlCollectionGet - pobierani utworzonej w sqlCollectionCreate kolekcji
 • Usunięcie semaforów z procedur obsługi komend wypożyczalni, co powinno znacznie poprawić płynność pracy w dużych instalacjach
 • Wprowadzenie komendy sqlCoreProtocol która pozwoli przesyłać stary protokół w formie zabezpieczonej przez HTTPS.
 • Hasła czytelników w osobnej tabeli przechowywane jako hashe
 • Nowa technologia obsługi browserów
 • Reszta zmian

W chwili obecnej wszystkie nowe komendy są używane wyłącznie przez klienta WWW, ale trwają już prace nad nowym klientem Sowy. Moduł administracyjny nowego klienta, umożliwiający wygodne zarządzanie użytkownikami oraz parametrami systemu, będzie dostępny w terminie późniejszym.

SowaSQL wersja 1.73 (Ostatnie wydanie 1.73.35 z dnia 2018-02-14)

Najważniejsze:

 • Gruntowna przebudowa wielu mechanizmów wewnętrznych serwera co w bardzo dużym stopniu poprawiło ogólną wydajność całego systemu

 • Mechanizmy ułatwiające dodanie do klienta WWW nowoczesnych rozwiązań bazujących na Elastic Search (dostępne tylko w wersji SowaSQL):

  • podpowiedzi fraz w indeksie w formularzu wyszukiwania. 

  • Szybkie wyszukiwanie nowości

  • Użycie filtrów w szybkim wyszukiwaniu

  • Obsługa fraz z indeksu w szybkim wyszukiwaniu

  • Podświetlanie wyników w szybkim wyszukiwaniu

  • Prezentacja najpoczytniejszych książek

  • Filtrowanie wg dostępności

  • Szybkie wyszukiwanie wg kryterium podstawowego

 • Wypożyczalnia komputerów
 • Zapisywanie wysłanych e-maili do bazy
 • Szyfrowanie całej komunikacji
 • Obsługa agend 4 znakowych
 • Obsługa kas fiskalnych
 • Reszta zmian

SowaSQL wersja 1.72 (Ostatnie wydanie 1.72.05 z dnia 2015-01-25)

Najważniejsze:

 • Gruntownie przerobiony i poprawiony wykaz upomnień, zgodnie z postulatami bibliotekarzy
 • Ignorowanie przez filtry egzemplarzy ubytkowanych i czasowo niedostępnych
 • Możliwość wyłączenia generowania monitów dla określonego czytelnika (np. przebywającego za granicą)
 • Zamawianie i rezerwowanie, oraz kasowania zamówienia i rezerwacji dla wszystkich, bez względu na uprawnienia do agendy
 • Wydruk tylko pierwszych, drugich lub trzecich (i następnych) upomnień
 • Grupowego wydruku monitów dla wszystkich agend jednocześnie
 • Reszta zmian

Aktualizacja do wersji 1.72.0 wymaga wykonania komend administracyjnych:

rebuild escape
rebuild spaces

SowaSQL wersja 1.71 (Ostatnie wydanie 1.71.13 z dnia 2014-10-14)

Najważniejsze:

 • Możliwość indywidualnej konfiguracji konta pocztowego dla każdej agendy z osobna
 • Możliwość rekonfiguracji ustawień kont pocztowych bez restartu serwera
 • Rozbudowanie konsolowego klienta administracyjnego o pełniejszą obsługę parametrów konfiguracyjnych oraz wstęp do obsługi szablonów konfiguracyjnych
 • Możliwość ustawienia indywidualnego adresu e-mail dla każdej agendy
 • Możliwość oznaczenia monitu jako wysłanego przy pomocy czytnika kodów kreskowych (wymaga aktualizacji klienta Sowy)
 • /wiki/spaces/sqldoc/pages/458947
 • Możliwość kolejkowania zapytań z z39.50
 • Praca w trybie tylko do odczytu - dzięki czemu możliwe jest uruchomienie duplikatu serwisu na replikowanej bazie i odciążenie głównego serwera (np. używając drugą instancję do z39.50, lub zestawień)
 • Możliwość rozliczania kar na raty
 • Możliwość definiowania reguł filtrów w ramach dotychczasowej konfiguracji stałych kolekcji

 • Reszta zmian

Aktualizacja do wersji 1.71.8 wymaga aktualizacji klienta - bez tego nie będzie można rozliczać kar na raty

SowaSQL wersja 1.70 (Ostatnie wydanie 1.70.5a z dnia 2013-11-08)

Najważniejsze:

 • Możliwość współpracy z portalem usług bibliotecznych http://w.bibliotece.pl
 • Obsługa multimediów chronionych (dostęp tylko za zgodą)
 • Praca z serwerem PostgreSQL w wersji 9.2
 • Weryfikacja hasła zgodnie z ustawą - ważność hasła 30 dni, minimum 8 znaków, hasło musi zawierać, małą literę, dużą literę i znak specjalny
 • Możliwość logowania ruchu przychodzącego do celów administracyjno / rozwojowych (zmiany w CFG_LOG_LEVEL i dodanie CFG_DEBUG_LEVEL)
 • Reszta zmian 

Aktualizacja do wersji 1.70.1 wymaga wykonania we wszystkich katalogach komendy administracyjnej:


rebuild escape

SowaSQL wersja 1.65 (Ostatnie wydanie 1.65.22d z dnia 2013-06-12)

Najważniejsze:

 • Podczas zamykania okna edycji czytelnika, jeśli nie miał on ustawionego hasła, hasło to zostanie automatycznie ustawione, oprócz tego, jeśli czytelnik ma wpisany adres e-mail, hasło to zostanie automatycznie do niego wysłane.
 • Dodany zewnętrzny moduł wysyłki poczty dzięki czemu można obsłużyć pewne niestandardowe ustawienia serwerów pocztowych, w planach jest wprowadzenie obsługi szablonów HTML, definiowanych przez biblioteki na potrzeby wysyłanej poczty.
 • Przy pomocy CFG_LOG_LEVEL można ustawić szczegółowość logów (0 - tylko najważniejsze, >=1 - pełniejsze logi, >=5 testy czasowe, >=10 szczegółowe logi developerskie).
 • Nowy parametr: CFG_BARKOD_BLOKOWANY - jeśli jest ustawiony na N, wówczas, możliwa jest reaktywacja wcześniej wyłączonego barkodu. UWAGA: można będzie przypisać czytelnikowi wcześniej unieważniony barkod, ale NIE przeniesie to żadnych historycznych operacji takich jak wypożyczenia, kary czy monity.
 • Obsługa dokumentów wieloegzemplarzowych w skontrum (egzemplarzy, które mają ten sam numer inwentarzowy, a różnią się wyłącznie końcówką identyfikatora).
 • Program grupowej wysyłki poczty na podstawie kategorii czytelniczych.
 • Podział kategorii wiekowych w statystykach, podział na 0..5, 6..12, 13..15 - wprowadzenie parametru CFG_WIEK_OPCJA.
 • Zestawienie - wykaz upomnień.
 • Możliwość sprofilowania formularzy edycyjnych.
 • Moduł obsługi czytelni.
 • Kilkanaście zestawień zostało zapisanych od nowa, działają bezpośrednio na danych przy użyciu SQL, co znacznie przyspieszyło ich wykonywanie.
 • Umożliwienie blokowania prolongat po wykonaniu ich określonej liczby
 • Znaczne przyspieszenie operacji na rekordach wieloegzemplarzowych oraz podczas wykonywania skryptów, które wielokrotnie korzystały z externala CFG.
 • Reszta zmian 

SowaSQL wersja 1.64 (Ostatnie wydanie 1.64.10 z dnia 2011-10-12)

Najważniejsze:

 • Moduł obsługi skontrum.
 • Napisana od nowa obsługa plików XML.
 • Parametry serwera, są przechowywane w bazie, a nie w pliku (jest możliwy import i eksport tych parametrów z bazy do z i do pliku xml).
 • Możliwość zarządzania opcjami wypożyczalni z poziomu klienta wypożyczalni (blokada zamawiania i rezerwowania dla pojedynczej agendy).
 • Statystyki operacji wykonywanych przez czytelnika z poziomu www (zamawianie, rezerwowanie, prolongata, itp).
 • Ustawienie CFG_NIEZALEZNE_AGENDY na dowolną wartość spowoduję iż w czasie zamawiania, rezerwowania i wypożyczania, kontrolowane są wyłącznie operacje dla agendy egzemplarza na którym jest wykonywana operacja.

 • Prezentacja nowości (w tym na WWW - wymagana wymiana klienta WWW) (zarządzanie nowościami ręczne przy pomocy programów -> dodaj do kolekcji nowości i usuń z kolekcji nowości).
 • Powiadomienie (e-mail) o zbliżającym się terminie zwrotu (termin wysyłki może być definiowany indywidualnie dla każdej agendy).
 • Możliwość zapisywania się czytelnika do biblioteki z poziomu WWW (konieczna wymiana klienta WWW).
 • Można łatwo zmieniając parametr CFG_KINDS_FOR_LOGIN ustawić typu pól, przy pomocy których czytelnik może się logować do bazy przez WWW
 • Reszta zmian

SowaSQL wersja 1.63 (Ostatnie wydanie 1.63.0 z dnia 2011-08-25)

Najważniejsze:

 • Eksport / import czytelników z i do pliku tekstowego - co znacznie ułatwia i przyspiesza zarządzanie użytkownikami.
 • Możliwość wyłączenia blokowania rekordów przed wykonaniem programu administratora (przy wykonywaniu programów administratora na dużych kolekcjach - powyżej 20 - 30 tyś rekordów), znacznie przyspiesza (od kilku do kilkunastu minut) to rozpoczęcie wykonywania programu.
 • Możliwość zdecydowania czy skrypt administratora ma być przerywany po napotkaniu błędu zapisu rekordu, czy też ma być kontynuowany i nie zwracać uwagi na problemy.
 • Funkcje random i sort w interpreterze skryptów.
 • Obsługa zamówień między-bibliotecznych (w tym z poziomu WWW).
 • Obsługa zamówień pozycji do zakupu z poziomu WWW.
 • Reszta zmian