Obsługa profili

OPIS PROBLEMU

Na tej stronie:

Dedykowane profile dla plików formularzy i akcji

W SowaSQL od wersji 1.65.12 można definiować formularze i akcje dla różnych profili.

Domyślnie definicja pliku formularza i pliku akcji w sowa.inf wygląda np. tak:

rec=U
  formulars = 2005-u.epr
  actions = 2005-u.act

Pliki te zostaną wybrane w każdym profilu, chyba, że dla określonego profilu zdecydujemy inaczej, i tak np, dla przykładowego profilu formularz2 możemy zdefiniować inne pliki formularza i akcji:

rec=U
  formulars = 2005-u.epr
  formulars.formularz2 = 5000-u.epr 
  actions = 2005-u.act
  actions.formularz2 = 5000-u.act

Zawsze definiujemy oba pliki dla danego profilu (formularz i akcje), nie wolno zdefiniować tylko jednego pliku i przyjąc że drugi zostanie wybrany domyślnie

Jeśli użyjemy nie istniejącego profilu, zostaną użyte domyślne formularze.