Definicje i informacje pomocnicze

Pojęcia dotyczące bazy danych


 Pseudo indeksy

Na potrzeby wstecznej kompatybilności z klientem Sowy, konieczne było utworzenie specjalnych pól, będących zbitkiem wartości innych pól, do celów ich odpowiedniego sortowania które umożliwia "chodzenie" po tych indeksach w kliencie Sowy. Historycznie było to rozwiązane przy pomocy indeksów funkcyjnych (co było dużo bardziej eleganckie i ergonomiczne), niestety w momencie tworzenia wersji serwera działającej z MSSQL okazało się, że nie posiada on indeksów funkcyjnych. W tej sytuacji konieczne stało się stworzenie fizycznych pól, które w znaczy sposób utrudniają ręczną modyfikację tabel.

Aktualnie pola te (w tabelach zwykle o nazwach fld_indx1, fld_indx2 etc.) są generowane automatycznie przez triggery.

 IDT - numeracja rekordów

Często w kodzie, dokumentacji czy rozmowie można zobaczyć / usłyszeć określenie idt. Jest to określenie wskazujące na sumę dwóch wyróżników rekordu: jego typu (fld_rec_type) i jego identyfikatora numerycznego (fld_rec_id) czyli np: U534. O ile w Sowa2, takie rozróżnienia miało znaczenie, ponieważ identyfikator numeryczny był niezależnym licznikiem w ramach każdego typu rekordów i tak, w Sowa2, można było spotkać rekordy U17 i O17. W /wiki/spaces/tech/pages/301704 jest to niemożliwe. Licznik rekordów jest tutaj tylko jeden niezależny od fld_rec_type  dzięki czemu, sam identyfikator (fld_rec_id) określa rekord w sposób jednoznaczny.


Pojęcia dotyczące wypożyczalni


 Zamówienie, a rezerwacja

Gdy wszystkie wydania danej książki są wypożyczone, czytelnik może ją ZAMÓWIĆ. Oznacza to iż w tabeli zamówień pojawia się odpowiedni wpis. Wpis określa jedynie książkę, a nie jej konkretny egzemplarz. Daną książkę, może zamówić oczywiście więcej niż tylko jeden czytelnik, w takiej sytuacji tworzy się kolejka zamówień (na podstawie pola określającego czas zamówienia). Gdy zostanie zwrócony któryś z egzemplarzy danej pozycji i jest on zdatny do dalszego wypożyczania, wówczas automatycznie system, zamienia pierwsze zamówienie z kolejki na rezerwację. Rezerwacja charakteryzuje się tym iż wskazuje już konkretny egzemplarz danego dzieła.

Z racji specyfiki pracy biblioteki, taki zarezerwowany egzemplarz ma przeważnie w swojej pierwszej fazie status oczekujący na potwierdzenie. Dopiero kiedy osoba odpowiedzialna za rezerwacje, otrzyma fizycznie zarezerwowany egzemplarz zmienia status na gotowy do odbioru. Dopiero w tym momencie do czytelnika (o ile ma podany adres e-mail), jest wysyłany e-mail informujący iż książka jest gotowa do odbioru przez określony (zdefiniowany przez regulamin biblioteki) czas.

Książka nie odebrana w terminie automatycznie przechodzi na kolejną w kolejce, lub jeśli takowych nie ma otrzymuje status dostępnej do wypożyczenia.

Oczywiście, jeśli książka jest dostępna do wypożyczenia, czytelnik może z poziomu OPACa wykonać od razu rezerwację (z pominięciem zamówienia).

Istnieje zasadnicza różnica pomiędzy rezerwacją wykonaną przez czytelnika z WWW, a rezerwacją, którą może wykonać bibliotekarz w kliencie Sowy. w tym pierwszym przypadku książka zawsze otrzymuje status oczekującej na potwierdzenie. W tym drugim, jeśli zarezerwowana pozycja należy do agendy do której bibliotekarz ma prawo wypożyczania od razu jest ustawiany status gotowej do odbioru.