Algorytm generowania hasła czytelnika

Algorytm automatycznego generowania hasła przy zapisie czytelnika

  1. Jeśli jest ustawiony parametr CFG_DATAUR_HASLO, generowane jest hasło DD.MM.YYYY na podstawie daty urodzenia.
  2. Jeśli jest wypełniony nr PESEL i parametr CFG_PESEL_HASLO jest ustawiony na T to hasłem jest numer PESEL.
  3. Jeśli jest wypełniony nr albumu i parametr CFG_ALBUM_HASLO jest ustawiony na T to hasłem jest numer albumu. 
  4. Jeśli czytelnik ma wypełnione pole e-mail to automatycznie jest generowane losowe hasło (7 wielkich i małych liter).
  5. Jeśli żaden z powyższych warunków nie jest spełniony, to hasło składa się z dnia i miesiąca urodzenia pisanych dwucyfrowo i 4 pierwszych znaków nazwiska z uwzględnieniem wielkości liter.

W przypadkach 1-4 jeśli jest wypełnione pole adresu e-mail to hasło jest automatycznie wysyłane do czytelnika.

Pole nr albumu może nie występować we wszystkich instalacjach .