Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

Version 1 Current »

Wstęp

Katalog OPAC (z ang. Online Public Access Catalog) to dostępny przez Internet katalog zbiorów biblioteki.

Moduł SOWA OPAC dostępny jest dla systemów SowaSQL Standard i SowaSQL Premium. Najważniejsze jego funkcje to:

  • przeszukiwanie i przeglądanie katalogu bibliotecznego
  • prezentacja dostępności pozycji do wypożyczenia
  • dostęp do konta czytelnika (dostęp do danych osobowych, informacji o wypożyczeniach, opłatach, itp.)
  • możliwość samodzielnej rejestracji czytelnika w bibliotece
  • możliwość dokonywania operacji samoobsługowych takich wypożyczenie, zapisanie się na kolejkę oczekujących na książkę, prolongatę wypożyczenia
  • obsługa zamówień międzybibliotecznych i propozycji zakupu do biblioteki (jako opcje na życzenie biblioteki)
  • integracja z portalem e-usług bibliotecznych - https://w.bibliotece.pl - pozwalająca na ocenianie i recenzowanie książek

Uwaga: funkcjonalność dostępna online zależy od konfiguracji lokalnej i zakupionych modułów systemu SowaSQL (np. zależy czy biblioteka prowadzi w systemie wypożyczalnię, czy nie).

Niniejsza dokumentacja dotyczy SOWA OPAC w wersji 4.2.3 (z dnia 2018-03-19).

Demonstracyjny katalog SOWA OPAC znajduje się pod adresem: https://www.demo.sowa.pl/

  • No labels