Usługa "Zintegrowany Katalog"

Informacje o usłudze

Z usługi Zintegrowany Katalog skorzystać mogą Biblioteki posiadające system kompatybilny z portalem.

Usługa Zintegrowany Katalog jest tzw. "włączeniem" katalogu Biblioteki do Katalogu Centralnego portalu. Informacje dot. zbiorów Biblioteki są automatycznie pobierane z jej katalogu przez oprogramowanie portalu i prezentowane wszystkim użytkownikom portalu. W praktyce wygląda to tak, że portal kieruje czytelnika (poprzez link) do katalogu tej Biblioteki,  w której znajduje się szukana przez czytelnika książka, audiobook, płyta lub film.

W przypadku Bibliotek oferujących czytelnikom usługi rezerwacji i zamawiania materiałów bibliotecznych online, portal dodatkowo pozwala na zintegrowanie użytkownikom swoich kont czytelnika z wielu bibliotek równocześnie. Dzięki temu czytelnik może zarządzać listą rezerwacji, przeglądać listę wypożyczeń czy jej historię dla wszystkich bibliotek, z których korzysta, w jednym miejscu. Współpraca systemu z Portalem pozwala także na zdalną rejestrację czytelnika w nowej bibliotece, a także składanie zamówień i rezerwacji oraz prolongatę wypożyczeń.

Systemy kompatybilne z portalem

Na dzień 6.10.2015 systemami w pełni kompatybilnymi z portalem są następujące systemy:

 • System SOWA2/MARC21 wraz modułem SOWA-WWW
 • System SOWA2SQL/MARC21 wraz z modułem SOWA-WWW
 • System Patron wraz z modułem serwera protokołu OAI-PMH oraz serwerem usług API

 

W przypadku użytkowania przez Bibliotekę innego systemu, wymagana jest weryfikacja możliwości systemu wg następujących kryteriów:

 • System posiada serwer protokołu OAI-PMH, spełniający co najmniej następujące warunki:
  • Udostępnianie repozytorium rekordów bibliograficznych w formacie MARCXML.
  • Udostępnianie repozytorium rekordów informacji o dostępności egzemplarzy w formacie ISO20775 (przy czym wykorzystywana obecnie jest częściowa implementacja tego formatu)
  • Zachowywanie informacji o rekordach usuniętych (poziom persistent)
  • Ziarnistość YYYY-MM-DDThh:mm:ssZ zgodnie z definicją ISO8601.
 • System posiada serwer usług API zgodny ze specyfikacją. W szczególności poprzez to API, umożliwia operacje:
  • Zarejestrowanie nowego czytelnika w systemie
  • Zarezerwowanie/zamówienie książki
  • Anulowanie rezerwacji lub zamówienia przez użytkownika
  • Pobranie aktualnego stanu konta czytelnika (wypożyczeń, zamówień, rezerwacji)
  • Pobranie historii wypożyczeń dla konta czytelnika

Szczegóły techniczne: