Konfiguracja opcjonalnych typów rekordów

Katalogi w formacie Marc21 mogą zostać uzupełnione o dodatkowe, opcjonalne typy rekordów, które dostarczają dodatkowe funkcjonalności.

Rekord K: propozycja zakupu

Dostarcza funkcjonalność, w której czytelnik z poziomu katalogu OPAC może złożyć propozycję zakupu nowej pozycji do biblioteki, a bibliotekarz obsługuje zakup i ostatecznie wypożycza książkę czytelnikowi.

Dodanie struktury rekordu do katalogu
sowizor update nazwa_katalogu --records="+K"

Następnie należy uzupełnić profile o następujące elementy:

SekcjaProfilWartości
ORDERSlogged i admin
kx,ky
REPORTSlogged i adminzakup-wykaz
PROGRAMSdefault i PHP
zakup-zlec,zakup-usun
PROGRAMSlogged i admin
zakup-zlec,zakup-usun,zakup-przyjm,zakup-zakoncz,zakup-odrzuc

Następujące parametry pozwalają odpowiednio dostosować mechanizm składania i obsługi propozycji zakupu:

ParametrOpis
cfg_propozycje_powiadomAdres e-mail bibliotekarza, na który będą domyślnie wysyłane powiadomienia o pojawieniu się nowej propozycji zakupu.
opac.proposal.default.agenda_choiceDefiniuje, czy czytelnik składający propozycję zakupu ma możliwość wskazania preferowanej agendy odbioru (domyślnie: tak - by to zmienić, ustaw parametr na 0 (zero))
opac.proposal.default.agenda_listLista symboli agend, które będą prezentowane jako możliwa agenda odbioru (domyślnie: wszystkie agendy)
opac.proposal.default.agenda_mail

Alternatywne adresy e-mail, na które będzie wysyłane powiadomienie o pojawieniu się nowej propozycji zakupu, z wybraną konkretną agendą odbioru. Np:

00|propozycje@example.org|01|filia1@example.org|

Propozycje, dla których nie określono agendy odbioru, lub w przypadku agend, których nie wymieniono w tym parametrze, powiadomienia będą wysłane na adres podany w cfg_propozycje_powiadom

opac.proposal.default.enabledSTRIX: ten parametr musi być ustawiony na true jeśli propozycje zakupów mają być dostępne dla czytelników.

Inna obsługa dla systemu SowaSQL Premium + serwer API Strix

W przypadku instalacji z serwerem API, nie ma konieczności włączania programów zakup-zlec i zakup-usun - bowiem katalog OPAC korzysta z dedykowanego polecenia API dla tych operacji samoobsługowych.

Wymagane jest dodatkowo włączenie funkcjonalności w OPACu poprzez ustawienie na true parametru:

opac.proposal.default.enabled


Rekord M: zamówienia międzybiblioteczne

Dostarcza funkcjonalność, w której czytelnik z poziomu katalogu OPAC może złożyć zamówienie międzybiblioteczne, podając tytuł i źródło. Bibliotekarz sprowadza książkę i wypożycza czytelnikowi.

Dodanie struktury rekordu do katalogu
sowizor update nazwa_katalogu --records="+M"

następnie należy uzupełnić profile o następujące elementy:

SekcjaProfilWartości
ORDERSlogged i admin
mx,my,mz
REPORTSlogged i admin
mbibl-wykaz
PROGRAMSdefault i PHP
mbibl-zlec,mbibl-usun
PROGRAMSlogged i admin
mbibl-zlec,mbibl-usun,mbibl-zmien

Następujące parametry pozwalają odpowiednio dostosować mechanizm składania i obsługi zamówień międzybibliotecznych:

ParametrOpis
cfg_miedzybiblioteczne_powiadomAdres e-mail bibliotekarza, na który będą domyślnie wysyłane powiadomienia o pojawieniu się nowego zamówienia międzybibliotecznego
cfg_agenda_miedzybiblioteczneAgenda, w której będą tworzone i obsługiwane zamówienia międzybiblioteczne
cfg_miedzybiblioteczne_prefiksOkreśla z jakim prefiksem generowane są identyfikatory dla wypożyczeń międzybibliotecznych. W przypadku braku podania prefiksu, przyjmowany jest prefiks złożony z cyfr 9, o długości określonej przez wzorzec CFG_INW
cfg_miedzybiblioteczne_typ

Typ statystyczny dla rekordu zamówienia międzybiblioteczneg

opac.interlibrary.default.enabledSTRIX: ten parametr musi być ustawiony na true jeśli zamówienia międzybiblioteczne mają być dostępne dla czytelników.

Inna obsługa dla systemu SowaSQL Premium + serwer API Strix

W przypadku instalacji z serwerem API, nie ma konieczności włączania programów mbibl-zlec i mbibl-usun - bowiem katalog OPAC korzysta z dedykowanego polecenia API dla tych operacji samoobsługowych.

Wymagane jest dodatkowo włączenie funkcjonalności w OPACu poprzez ustawienie na true parametru:

opac.interlibrary.default.enabled


Rekord H: urządzenia (czytniki e-book)

Eksperymentalna obecnie funkcjonalność, pozwalająca bibliotekarzowi rejestrować wypożyczenia urządzeń, w szczególności czytników e-booków, czytaków, etc.

Dodanie struktury rekordu do katalogu
sowizor update nazwa_katalogu --records="+H" 

następnie należy uzupełnić profile o następujące elementy:

SekcjaProfilWartości
ORDERSlogged, advanced i adminh0,hc
ORDERSdefault i PHPhc

Urządzenia identyfikowane są za pomocą numerów zbudowanych tak samo jak numery inwentarzowe książek. Stosuje się jednak dedykowane prefiksy dla takich "inwentarzy" urządzeń. Inwentarze te trzeba dodać do parametru CFG_PLACOWKI, a także dodatkowo do CFG_INWENTARZE_CZYTNIKOW

np:

CFG_INWENTARZE_CZYTNIKOW 0300|Czytniki e-book|0301|Czytaki|

Ponadto należy dodać do parametru CFG_INW_LOK_AGENDY reguły udostępniania egzemplarzy z tych inwentarzy.