Konfiguracja opcjonalnych typów rekordów

Katalogi w formacie Marc21 mogą zostać uzupełnione o dodatkowe, opcjonalne typy rekordów, które dostarczają dodatkowe funkcjonalności.

Rekord K: propozycja zakupu

Dostarcza funkcjonalność, w której czytelnik z poziomu katalogu OPAC może złożyć propozycję zakupu nowej pozycji do biblioteki, a bibliotekarz obsługuje zakup i ostatecznie wypożycza książkę czytelnikowi.

Począwszy od wersji strix-sowa 5.15.0 (z dnia 24.05.2023) rekord K, indeksy, raporty i programy są już w konfiguracji i są automatycznie ukrywane lub ujawniane na podstawie parametru opac.proposal.default.enabled

Dodanie struktury rekordu do katalogu

sowizor update nazwa_katalogu --records="+K"

Następnie należy uzupełnić profile o następujące elementy:

Sekcja

Profil

Wartości

Sekcja

Profil

Wartości

ORDERS

logged, advanced, admin

kx,ky

REPORTS

logged, advanced, admin

zakup-wykaz

PROGRAMS

logged, advanced, admin

zakup-przyjm,zakup-zakoncz,zakup-odrzuc

Parametry niezbędne do konfiguracji

Parametr

Opis

Parametr

Opis

opac.proposal.default.enabled

WAŻNE: ten parametr musi być ustawiony na true jeśli propozycje zakupów mają być dostępne dla czytelników.

cfg_propozycje_limit

Limit propozycji, jakie może złożyć czytelnik (domyślnie: brak wartości = brak limitu)

opac.proposal.default.agenda_choice

Definiuje, czy czytelnik składający propozycję zakupu ma możliwość wskazania agendy odbioru.

2 - może podać preferowaną oraz alternatywną agendę odbioru (domyślne ustawienie)
1 - może podać tylko preferowaną agendę odbioru
0 - nie może wskazać agendy odbioru

cfg_agenda_propozycje

Domyślna agenda odbioru (konieczne do ustawienia, jeśli wyłączymy możliwość wskazania preferowanej agendy odbioru)

opac.proposal.default.agenda_list

Lista symboli agend, które będą prezentowane jako możliwa agenda odbioru (domyślnie: wszystkie agendy)

cfg_propozycje_powiadom

Adres e-mail bibliotekarza, na który będą domyślnie wysyłane powiadomienia o pojawieniu się nowej propozycji zakupu.

opac.proposal.default.agenda_mail

Alternatywne adresy e-mail, na które będzie wysyłane powiadomienie o pojawieniu się nowej propozycji zakupu, z wybraną konkretną agendą odbioru. Np:

00|propozycje@example.org|01|filia1@example.org|

Propozycje, dla których nie określono agendy odbioru, lub w przypadku agend, których nie wymieniono w tym parametrze, powiadomienia będą wysłane na adres podany w cfg_propozycje_powiadom

 

Rekord M: zamówienia międzybiblioteczne

Dostarcza funkcjonalność, w której czytelnik z poziomu katalogu OPAC może złożyć zamówienie międzybiblioteczne, podając tytuł i źródło. Bibliotekarz sprowadza książkę i wypożycza czytelnikowi.

Począwszy od wersji strix-sowa 5.15.0 (z dnia 24.05.2023) rekord K, indeksy, raporty i programy są już w konfiguracji i są automatycznie ukrywane lub ujawniane na podstawie parametru opac.interlibrary.default.enabled

Dodanie struktury rekordu do katalogu

sowizor update nazwa_katalogu --records="+M"

następnie należy uzupełnić profile o następujące elementy:

Sekcja

Profil

Wartości

Sekcja

Profil

Wartości

ORDERS

logged, advanvced, admin

mx,my,mz

REPORTS

logged, advanvced, admin

mbibl-wykaz

PROGRAMS

logged, advanvced, admin

mbibl-zmien

Parametry niezbędne do konfiguracji

Parametr

Opis

Parametr

Opis

opac.interlibrary.default.enabled

WAŻNE: ten parametr musi być ustawiony na true jeśli zamówienia międzybiblioteczne mają być dostępne dla czytelników.

cfg_miedzybiblioteczne_powiadom

Adres e-mail bibliotekarza, na który będą domyślnie wysyłane powiadomienia o pojawieniu się nowego zamówienia międzybibliotecznego

cfg_agenda_miedzybiblioteczne

Agenda, w której będą tworzone i obsługiwane zamówienia międzybiblioteczne

cfg_miedzybiblioteczne_prefiks

Określa z jakim prefiksem generowane są identyfikatory dla wypożyczeń międzybibliotecznych. W przypadku braku podania prefiksu, przyjmowany jest prefiks złożony z cyfr 9, o długości określonej przez wzorzec CFG_INW

cfg_miedzybiblioteczne_typ

Typ statystyczny dla rekordu zamówienia międzybibliotecznego



Rekord H: urządzenia (czytniki e-book)

Eksperymentalna obecnie funkcjonalność, pozwalająca bibliotekarzowi rejestrować wypożyczenia urządzeń, w szczególności czytników e-booków, czytaków, etc.

Dodanie struktury rekordu do katalogu

sowizor update nazwa_katalogu --records="+H"

następnie należy uzupełnić profile o następujące elementy:

Sekcja

Profil

Wartości

Sekcja

Profil

Wartości

ORDERS

logged, advanced i admin

h0,hc

ORDERS

default i PHP

hc

Urządzenia identyfikowane są za pomocą numerów zbudowanych tak samo jak numery inwentarzowe książek. Stosuje się jednak dedykowane prefiksy dla takich "inwentarzy" urządzeń. Inwentarze te trzeba dodać do parametru CFG_PLACOWKI, a także dodatkowo do CFG_INWENTARZE_CZYTNIKOW

np:

Ponadto należy dodać do parametru CFG_INW_LOK_AGENDY reguły udostępniania egzemplarzy z tych inwentarzy.