Konfiguracja szablonów raportów klienta

Od wersji 1.5.0 zintegrowanego klienta systemu, szablony raportów dostarczane są przez serwer aplikacji. W związku z tym, po stronie instalacji klienta nie ma już plików *.rep, a w konfiguracji - w miejscu gdzie wcześniej wskazywano ścieżkę do pliku “rep” - jest wybór nazwy szablonu z listy.

Dostępne szablony raportów zdefiniowane są w parametrach systemu:

client.report.#.desc - opis szablonu raportu do prezentacji na liście wyboru

client.report.#.kind - przeznaczenie raportu (wartość słownikowa)

client.report.#.rep - treść szablonu raportu klienta.

W miejscu # należy wstawić unikalny identyfikator danego szablonu. Niezbędne jest ustawienie wszystkich 3 parametrów z tą samą wartością w miejscu #, aby szablon był dostępny dla klienta.

Przeznaczenie raportu decyduje o miejscu, w którym będzie on dostępny. Parametr przyjmuje jedną z niżej wymienionych wartości.

Wartość

Opis

Wartość

Opis

legitymacja

Wydruk legitymacji czytelnika

kp

Wydruk potwierdzenia przyjęcia wpłaty

kw

Wydruk dowodu wypłaty

wz

Pokwitowanie przekazania egzemplarza

we

Wydruk wpłaty za zagubienie

un

Wydruk unieważnienia roszczenia

rewers

Wydruk potwierdzenia rezerwacji

wypozyczenie

Wydruk potwierdzenia wypożyczenia

zwrot

Wydruk potwierdzenia zwrotu

 

Przykładowo, wprowadzenie nowego rodzaju szablonu dla legitymacji wymaga ustawienia trzech parametrów:

  • client.report.legitymacja-poznan.desc “Legitymacja dla Poznania”

  • client.report.legitymacja-poznan.kind “legitymacja”

  • client.report.legitymacja-poznan.rep “[REPORT 310 ALIGN=STANDARD (…)”