Parametry systemu SowaSQL

Spis parametrów

Aktualne parametry dostępne są wyłącznie dla administratora systemu w aplikacji webowej, w module administracja → parametry. (Należy uruchomić webową aplikację Sowy).

Ustawianie parametrów

Aplikacja webowa

Po zalogowaniu w aplikacji webowej należy wybrać opcję "Administracja" → "Parametry".

Aplikacja desktopowa

Po zalogowaniu się w aplikacji desktopowej, należy z bocznego menu wybrać ikonę "Narzędzi" i następnie opcję "Parametry".

Linia poleceń na serwerze Linux

W przypadku pracy na konsoli serwera Linux, można wywoływać polecenia klienta konsolowego, przy pomocy "sowizor config".


Przykład użycia komendy "sowizor config"
sowizor config <nazwa_bazy> <nazwa_parametru>
sowizor config <nazwa_bazy> <nazwa_parametru> "<wartość_parametru_json>"


Wzorce parametrów

Niektóre parametry są wyrażone za pomocą wzorca. Oznacza to, że część nazwy parametru jest zmienna (np. jest oznaczeniem agendy, inwentarza, kategorii czytelnika itp.). Takie parametry będą wyrażone za pomocą wyrażenia regularnego (regex).

Np. parametr identyfikowany jako CFG_ZAM_# posiada informację o wzorcu: CFG_ZAM_(\d+)$ - taka konstrukcja oznacza, że poprawna nazwa parametru będzie rozpoczynać się od CFG_ZAM_, a następnie będzie jeden lub więcej znaków numerycznych. Poprawne zatem będą np. parametry: CFG_ZAM_0, CFG_ZAM_20 itd.