Parametry systemu SowaSQL

Ustawianie parametrów

Parametry ustawia się za pomocą dedykowanego klienta administracyjnego. W przypadku systemu Windows należy uruchomić program administrator_tcp.exe - w systemach Linux klienta konsolowego można uruchomić poleceniem sowizor adm.

Ustawianie w administrator_tcp.exe

W przypadku programu administrator_tcp.exe można użyć odpowiednich przycisków do ustawiania parametrów (P), lub wydać polecenie z P z odpowiednimi atrybutami.

grupawyświetleniezmiana wartościopis
PP? <parametr>P# <parametr> <wartość>parametry bazy głównej

Aby skasować parametr należy zmienić jego wartość na pustą.

Przykłady użycia komendy P
P? CFG_AGENDY
P# CFG_AUTO_LIMIT 20
P# CFG_KINDS_FOR_LOGIN CA|CB|CC|CV|CZ|
P# core.agenda.10.url http://www.biblioteka.pl/filia10 

Ustawianie w linii poleceń na serwerze Linux

W przypadku pracy na konsoli serwera Linux, można wywoływać polecenia klienta konsolowego, przy pomocy "sowizor adm".

komendawyświetleniezmiana wartości
cmdcmd ls <parametr> ?cmd # <parametr> <wartość>

W trakcie wywoływania polecenia w konsoli, konieczne jest dodatkowo poprzedzenie znaków ? i # znakiem \, zaś wartość parametru powinno się ująć w cudzysłowy (zwłaszcza, gdy zawiera spacje lub znaki specjalne).

Nietypowym przypadkiem jest znak / (ukośnik), który - jeśli ma zostać częścią wartości parametrów - musi zostać podany jako dwa znaki // (dwa ukośniki). Taki szczególny przypadek stanowią np. adresy URL.

Przykład użycia komendy "cmd"
sowizor adm <nazwa_bazy> cfg ls cfg_agendy \?
sowizor adm <nazwa_bazy> cfg \# cfg_auto_limit 20
sowizor adm <nazwa_bazy> cfg \# cfg_kinds_for_login "CA|CB|CC|CV|CZ|"
sowizor adm <nazwa_bazy> cfg \# core.agenda.10.url "http:////www.biblioteka.pl//filia10"

Typy parametrów

Każdy parametr jest co prawda łańcuchem znaków, jednak zakłada się, że ma określoną strukturę za pomocą której definiuje się jej typ.

TypOpisPrzykład
LiczbaLiczba bez znaku i bez przecinka20
NapisCiąg znaków dowolnej długości (bez znaków sterujących)Tekstowa wartość parametru (&^&^)
Lista

Poszczególne elementy listy są oddzielone znakiem pionowej kreski - |

(warning) Znak ten musi także kończyć całą listę

CA|CB|CC|CZ|
SłownikLista par wartości - gdzie każda para to także elementy oddzielone znakiem pionowej kreski00|Wypożyczalnia|01|Czytelnia|
Wartość logiczna0 - fałsz; dowolna inna wartość - prawda0

Wzorce parametrów

Niektóre parametry są wyrażone za pomocą wzorca. Oznacza to, że część nazwy parametru jest zmienna (np. jest oznaczeniem agendy, inwentarza, kategorii czytelnika itp.). Takie parametry będą wyrażone za pomocą wyrażenia regularnego (regex).

Np. parametr identyfikowany jako CFG_ZAM_# posiada informację o wzorcu: CFG_ZAM_(\d+)$ - taka konstrukcja oznacza, że poprawna nazwa parametru będzie rozpoczynać się od CFG_ZAM_, a następnie będzie jeden lub więcej znaków numerycznych. Poprawne zatem będą np. parametry: CFG_ZAM_0, CFG_ZAM_20 itd.

Spis parametrów

Aktualnie spis parametrów dostępny jest na zewnętrznej stronie:

http://update.sokrates.pl/configuration/parameters_p_sql.html