Konfiguracja wysyłki poczty

Uwaga wstępna

Podstawową konfigurację ustawień poczty należy przeprowadzać przy użyciu aplikacji webowej w narzędziu "Administracja" → "Konfiguracja" → "Konta pocztowe".


Wstęp

Konfiguracja ustawień pocztowych jest wykonywana w module "folks". Natomiast sama wysyłka poczty realizowana jest przez zewnętrzny moduł transportu poczty.

Po ustawieniu parametrów dot. wysyłki poczty, należy włączyć usługę transportu poczty elektronicznej.

Parametry systemu dot. poczty

Wszystkie ustawienia przechowywane są w parametrach systemu. Zob. na stronie Parametry systemu SowaSQL w jaki sposób administrator może je ustawiać.

Parametry wyrażone wzorcem (zawierają w opisie znak #) pozwalają definiować grupy parametrów. W szczególności wykorzystywane jest to do konfiguracji wielu kont wysyłki poczty. Konieczne jest zdefiniowanie co najmniej grupy domyślnej, o nazwie "default" (zob. przykłady w dalszej części), dla której w miejsce znaku # podać należy "default".

ParametrOpisWyjaśnienieDomyślnie
Parametry podstawowe w module "sowa"
cfg_mailerWłącza / wyłącza obsługę poczty

Parametr powinien przyjąć jedną z wartości:

  • disable - wyłącza mechanizm wysyłki poczty
  • external - włącza mechanizm zewnętrzny (smailer)

core.mail.#.senderAdres nadawcyAdres e-mail nadawcy wiadomości - ta lista powinna być zbieżna z parametrami w module "folks".
Parametry ustawień konta pocztowego nadawcy wiadomości (moduł "folks")
core.mail.#.senderAdres nadawcyAdres e-mail nadawcy wiadomości
core.mail.#.nameNazwa nadawcyOkreśla nazwę opisową nadawcy. Wartość ta będzie wyświetlana w e-mailu w polu nadawcy
core.mail.#.hostAdres serwera SMTPJest to adres serwera służącego do wysyłki poczty. Ważne: nie mylić tego adresu z adresem do obierania poczty (czyli POP lub IMAP).
core.mail.#.portNumer portu serwera SMTPPort, na którym działa serwer SMTP. Domyślnie przyjmowane jest 25, ale dla większości serwerów z szyfrowaniem jest to inny port (465 dla SSL lub 587 dla TLS) i należy to wskazać.25
core.mail.#.authRodzaj autoryzacji

Metoda autoryzacji w serwerze, dostępne są:

  • Login (standardowa metoda na większości serwerów)
  • NTML (dla serwerów MS Exchange)
  • Failsafe (stosowana jest w przypadku serwerów nie przyjmujących wartości Login)
Login
core.mail.#.cryptSposób szyfrowania transmisji

Metoda szyfrowania transmisji, dostępne są:

  • Plain (brak szyfrowania),
  • SSL
  • TLS
Plain
core.mail.#.loginNazwa użytkownikaO ile do konta trzeba się logować - tutaj jest podawany jego login. Często jest on tożsamy z adresem e-mail.
core.mail.#.passwordHasło użytkownikaO ile do konta trzeba się logować - tutaj jest podawane hasło.
core.mail.#.reply_toAdres do odpowiedzi zwrotnychAdres e-mail, który będzie się pojawiać u odbiorcy maila, jako adres, na który należy kierować odpowiedzi lub zwroty
core.mail.#.ccAdres "do wiadomości"Spowoduje, że każdy wysyłany mail będzie dodatkowo wysłany do wiadomości na podany adres email (zostanie on dodany do nagłówka CC wysyłanego maila). Informacja ta będzie widoczna dla odbiorcy maila.
core.mail.#.bccAdres "ukryte do wiadomości"Spowoduje, że każdy wysyłany mail będzie dodatkowo wysłany do wiadomości na podany adres email (zostanie on dodany do nagłówka BCC wysyłanego maila). Informacja ta będzie ukryta przed odbiorcą maila.
Parametry schematów wysyłki wiadomości (moduł "sowa")
cfg_senders

Określa konta nadawcy na liście dostępnych w formularzu "Wyślij list" programu obsługi wypożyczeń. Parametr to lista wartości: id_nadawcy|opis_dla_formularza|.... Np. ustawienie wartości

|Wypożyczalnia Główna|F1|Wysyłka jako Filia nr 1|

ustawi listę wyboru nadawcy w formularzu opcję "Wypożyczalnia Główna" (wysyłka przez nadawcę domyślnego) oraz "Wysyłka jako Filia nr 1" (wysyłka przez nadawcę o identyfikatorze F1).


cfg_agenda_mail

Pozwala przypisać poszczególnym agendom konkretne konto nadawcy. Jest to lista wartości: nr_agendy|id_nadawcy|... Np. Ustawienie wartości:

00||01|F1|

oznacza, że agenda "00" ma przypisanego nadawcę domyślnego (puste id_nadawcy), zaś agenda "01" nadawcę zdefiniowanego parametrem CORE.MAIL.F1.SENDER


core.agenda.#.notifyGdzie # to numer agendyJeśli wartość jest ustawiona na "disabled", to blokuje to wysyłkę automatycznych powiadomień z wybranej agendy. Np. core.agenda.10.notify dla agendy 10
Parametry dotyczące nadawanych wiadomości (moduł "sowa")
cfg_monit_mail

Jeśli >0 oraz liczba dni przetrzymania dzieli się przez wartość parametru, to wysyłany jest monit mailem


cfg_kary_mail
Jeśli n>0 oraz liczba dni od najstarszej nieopłaconej należności dzieli się przez wartości parametru, to wysyłane jest upomnienie dotyczące wszystkich nieopłaconych należności

cfg_przypomnij
Jeśli n>0 wysyła mail n dni przed końcem wypożyczenia
cfg_przypomnij_#Gdzie # to numer agendyj/w - dla konkretnej agendy (np. CFG_PRZYPOMNIJ_02 - dla agendy 02)
cfg_wyp_kara_monit
Prezentacja kary w mailowym monicie: N wyłącza prezentację


Przykład konfiguracji

ParametrWartośćWyjaśnienia
core.mail.default.senderbiblioteka@biblioteka.miasto.plGrupa parametrów dla nadawcy domyślnego. W miejscu # podajemy default.

core.mail.default.nameBiblioteka Miejska im. X
core.mail.default.hostsmtp.mail.com
core.mail.default.port587
core.mail.default.cryptTLS
core.mail.default.loginbiblioteka
core.mail.default.passwordxyzABC123
core.mail.filia1.senderfilia1@biblioteka.miasto.pl

Grupa parametrów dla nadawcy wiadomości z wybranej filii. W miejscu # podajemy identyfikujący ją symbol, np. filia1

Ważne: nie ma potrzeby ustawiania wartości w tej grupie, jeśli nie różnią się od wartości z grupy default. W tym przykładzie adres, port serwera i sposób szyfrowania będą takie same jak dla nadawcy domyślnego.


core.mail.filia1.nameFilia nr 1 Biblioteki Miejskiej im. X
core.mail.filia1.loginfilia1
core.mail.filia1.passwordzyxCBA321
cfg_agenda_mail00||01|filia1|Definiuje schemat nadawania wiadomości. Dla agendy 00 będzie użyty nadawca domyślny (stąd pusta wartość), zaś dla agendy 01 nadawca o identyfikatorze filia1.