Zarządzanie serwisami SowaSQL

Do zarządzania serwisami SowaSQL używany jest moduł o nazwie sowizor.

Operacje podstawowe.


Wyświetlenie listy zainstalowanych serwisów
sowizor list
Uruchomienie serwera Strix
sowizor start strix 
Zatrzymanie serwera Strix
sowizor stop strix 
Start/stop lub restart modułu serwera Strix
sowizor stop strix sowa-<nr_portu> ; sowizor start strix sowa-<nr_portu>
Uruchomienie wszystkich serwisów SowaSQL
sowizor start sowasql 
Zatrzymanie wszystkich serwisów SowaSQL
sowizor stop sowasql 
Uruchomienie pojedynczego serwisu
 sowizor start NAZWA_SERWISU
Zatrzymanie pojedynczego serwisu
sowizor stop NAZWA_SERWISU 

Co robić jeśli Sowa przestanie odpowiadać?

Przede wszystkim nie panikujemy. I czekamy 2 minuty (obecnie, jeśli serwer zakończy pracę na skutek błędu, powinien zostać automatycznie uruchomiony ponownie), jeśli po tym czasie sowa nadal nie odpowiada logujemy się na serwer i używamy sowizora:

sowizor stop NAZWA_SERWISU --kill

Na koniec, bez względu na to, czy serwer nie działał od początku, czy wykonaliśmy na nim kill należy wykonać komendę:

sowizor start respawn

Wszystkie serwisy, które mają być uruchomione, a nie działają, zostaną włączone.