Wysyłanie powiadomień SMS

SowaSQL oferuje także możliwość wysyłania powiadomień do czytelników na ich telefony komórkowe w postaci zwięzłych wiadomości tekstowych (SMS).

Wysyłanie SMSów nie jest drogie (od 4 do 16 gr za jeden, w zależności od operatora, rodzaju wiadomości i wybranej taryfy), ale ilość zdarzeń, o jakich wysyłane mogą być powiadomienia jest duża i przed decyzją o uruchomieniu usługi warto przeanalizować szacunkowy koszt i ewentualnie ograniczyć wysyłanie SMSów tylko do najważniejszych zdarzeń (np. tylko do upomnień o przetrzymaniu i informacji o pozycji do odbioru).

Za wysyłkę SMSów odpowiada zewnętrzny operator tzw. bramki SMS, z którą oprogramowanie biblioteczne współpracuje w celu nadania wiadomości SMS. System SowaSQL posiada uniwersalny moduł umożliwiający współpracę z dowolnym operatorem bramki SMS, który udostępnia publiczne API dla swoich usług.

Uruchomienie usługi powiadomień SMS w przebiega w następujący sposób:

  • biblioteka rejestruje konto u operatora bramki SMS - może wybrać opcję pre-paid, post-paid albo abonament. Szczegóły na stronie operatora (zob. http://www.smsapi.pl/cennik)
  • firma SOKRATES-software przeprowadza instalację i konfigurację /wiki/spaces/SOWAALL/pages/688142 - biblioteka musi jedynie dostarczyć nazwę użytkownika i hasło do API, które generuje na stronie operatora bramki SMS
  • administrator systemu konfiguruje parametry systemu SowaSQL, które określą dla jakich zdarzeń i o jakiej treści powiadomienia SMS będą wysyłane (niezależnie od powiadomień email)
  • zainteresowani czytelnicy muszą zarejestrować swój numer do powiadomień w wypożyczalni (pracownik biblioteki wprowadza go na formularzu czytelnika do pola Telefon do powiadomień SMS).

Konfiguracja

Wymagane jest skonfigurowanie modułu zewnętrznego do wysyłania poczty elektronicznej (SMAILER), a następnie ustawienie odpowiedniej wartości parametru CFG_SMS_ZDARZENIA. Parametr ten powinien zawierać kody operacji, dla których generowane będą powiadomienia SMS.

Kod operacjiRodzaj zdarzenia
Rzmiana statusu zamówienia na rezerwację (pozycja do odbioru przez czytelnika)
Orezerwacja przechodzi w stan "do odbioru" (prośba o odbiór zarezerwowanej pozycji)
rskasowanie nieodebranej rezerwacji przez bibliotekarza
mupomnienie w sprawie przetrzymanych pozycji
kupomnienie w sprawie nieopłaconych należności
pprzypomnienie o zbliżającym się terminie zwrotu pozycji
tprzypomnienie o nieodebranych rezerwacjach
Przykład: wysyłanie informacji o zmianie statusu zamówienia oraz o przetrzymaniach
P# CFG_SMS_ZDARZENIA Rm

Opcjonalnie biblioteka może także zmodyfikować treść powiadomień. W tym celu należy ustawić odpowiednią zmienną bazy czytelników (polecenie W# w administratorze). Poniższa tabela zawiera nazwy parametrów oraz ich domyślną wartość:

OperacjaParametrWartość domyślnaPrzykład
RSMS_TXT_ZAM2REZ${agenda}: Odbierz zamówienie - ${opis:25}Wypożyczalnia Główna: Odbierz zamówienie - Wojownicza rewolta bombar
OSMS_TXT_ODB_P${agenda}: Odbierz rezerwację - ${opis:25}Wypożyczalnia Główna: Odbierz rezerwację - Wojownicza rewolta bombar
rSMS_TXT_REZ_U${agenda}: Skasowano rezerwację - ${opis:25}Wypożyczalnia Główna: Skasowano rezerwację - Wojownicza rewolta bombar
mSMS_TXT_UP${agenda}: Prosimy o zwrot przetrzymanych pozycji (${liczba})Wypożyczalnia Główna: Prosimy o zwrot przetrzymanych pozycji (15)
kSMS_TXT_KAR${agenda}: Prosimy o uregulowanie nieopłaconych należności (${kwota} zł)Wypożyczalnia Główna: Prosimy o uregulowanie nieopłaconych należności (2,30 zł)
pSMS_TXT_PRZ

${agenda}: Wkrótce upływa termin zwrotu ${liczba} pozycji

Wypożyczalnia Główna: Wkrótce upływa termin zwrotu 3 pozycji
tSMS_TXT_REZ_P${agenda}: Przypominamy o nieodebranych rezerwacjach (${liczba})Wypożyczalnia Główna: Przypominamy o nieodebranych rezerwacjach (55)

Wartości domyślne zostały tak dobrane, aby zawierały możliwie precyzyjną informację i nie przekraczały 70 znaków! Wynika to z faktu, że wiadomość SMS posiadająca polskie znaki diakrytyczne ograniczona jest właśnie do 70 znaków na 1 SMS - jeśli wiadomość nadana przez system przekroczy tą granicę (nawet o jeden znak!), wówczas operator policzy taką wiadomość jako 2 lub więcej wysłanych wiadomości SMS. Maksymalnie można wysłać wiadomość złożoną z 6 SMSów, czyli 360 znaków. Więcej informacji na ten temat dostarcza operator bramki SMS.


Uwaga: W wersji STRIX SMS wysyłane są domyślnie w wersji znormalizowanej (bez polskich znaków), zatem limit obowiązujący to 160 znaków.


Możliwe jest ograniczenie wysyłki SMSów tylko do zdarzeń dotyczącej wybranych agend (np. pozwala to wykluczyć zdarzenia z czytelni). Domyślnie SMSy wysyłane są dla zdarzeń ze wszystkich agend, jeśli ma być inaczej, należy listę agend dodać do parametru CFG_SMS_AGENDY - identyfikatory agend należy rozdzielać pionową kreską.

Przykład ustawienia parametru CFG_SMS_AGENDY
p# CFG_SMS_AGENDY 10|11|20|21|


Jeśli koszt wysyłki SMSów nie stanowi dużego problemu dla biblioteki, a chce jak najprzyjaźniej informować czytelnika o wybranych zdarzeniach, może także ustawić automatyczną stopkę, doklejaną do każdej wysyłanej wiadomości SMS. Jest to parametr bazy czytelników: SMS_TXT_FOOTER. Domyślnie jest on pusty. Np. ustawienie tego parametru:

Ustawienie "stopki" wiadomości SMS
W# SMS_TXT_FOOTER Biblioteka Publiczna w Testowie

spowoduje dla wiadomości dotyczącej np. zmiany statusu zamówienia książki w filii nr 5 wygenerowanie SMSa o treści: "Filia nr 5: Odbierz zamówienie - Dziady cz. III / Biblioteka Publiczna w Testowie". Taka wiadomość znacznie przekracza limit 70 znaków, dlatego operator policzy ją jako 2 wiadomości SMS.